Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /mnt/data/accounts/v/vrakbar/data/www/nzdm/wp-content/plugins/statpress-seolution/statpress.php on line 854

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /mnt/data/accounts/v/vrakbar/data/www/nzdm/wp-content/plugins/statpress-seolution/statpress.php on line 854

Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /mnt/data/accounts/v/vrakbar/data/www/nzdm/wp-content/plugins/statpress-seolution/statpress.php on line 854

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /mnt/data/accounts/v/vrakbar/data/www/nzdm/wp-content/plugins/statpress-seolution/statpress.php on line 854

Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /mnt/data/accounts/v/vrakbar/data/www/nzdm/wp-content/plugins/statpress-seolution/statpress.php on line 854

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /mnt/data/accounts/v/vrakbar/data/www/nzdm/wp-content/plugins/statpress-seolution/statpress.php on line 854

Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /mnt/data/accounts/v/vrakbar/data/www/nzdm/wp-content/plugins/statpress-seolution/statpress.php on line 854

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /mnt/data/accounts/v/vrakbar/data/www/nzdm/wp-content/plugins/statpress-seolution/statpress.php on line 854

Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /mnt/data/accounts/v/vrakbar/data/www/nzdm/wp-content/plugins/statpress-seolution/statpress.php on line 854

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /mnt/data/accounts/v/vrakbar/data/www/nzdm/wp-content/plugins/statpress-seolution/statpress.php on line 854

Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /mnt/data/accounts/v/vrakbar/data/www/nzdm/wp-content/plugins/statpress-seolution/statpress.php on line 854

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /mnt/data/accounts/v/vrakbar/data/www/nzdm/wp-content/plugins/statpress-seolution/statpress.php on line 854
O nás | Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vrakbar Jihlava

Poslání zařízení NZDM VRAKBAR JIHLAVA

NZDM Vrakbar Jihlava pomáhá mladým lidem orientovat se v jejich přirozeném prostředí a poskytuje bezpečný prostor k řešení jejich obtíží a seberealizaci. Vytváří podmínky k tomu, aby mladí lidé byli schopni a ochotni podílet se na řešení svých nesnází, životních situací a lépe se s nimi vyrovnávali.

Cílová skupina uživatelů služby:

Cílovou skupinou jsou mladí lidé ve věku 14 – 26 let pohybující se ve městě Jihlava, kteří zažívají nepříznivé situace a to zejména v těchto oblastech:

 • Rodina (nepříznivá finanční situace rodiny, chybějící rodič, nefunkční rodiny, útěky z domova atd.).
 • Škola (prospěchové problémy, zameškané hodiny, záškoláctví atd.).
 • Vrstevníci (hádky, šikana, strach z nepřijetí vrstevnickou skupinou, rizikové sexuální chování, agresivní chování atd.).
 • Volný čas (nedostatek informací o možnostech trávení volného času, finančních prostředků na volnočasové aktivity, omezená nabídka aktivit v lokalitě atd.).
 • Návykové látky/ chování (experimentování s návykovými a psychotropními látkami, drobná kriminální činnost – gamblerství, graffiti, krádeže, nezvládnutá agresivita atd.).
 • Práce/finance (nezaměstnanost, špatné hospodaření s financemi, atd.).
 • Sociální zdatnost (podpora v oblastech: úřady, PMS, soudy, lékaři atd.).

Služba je poskytována bez ohledu na rasu, původ, náboženské vyznání, barvu pleti, sexuální orientaci, společenské postavení atd.

Cíle NZDM 

Cílem zařízení NZDM Vrakbar Jihlava je, aby u mladých lidí došlo:

 • ke zmírnění nebezpečí vyplývající z náročných rodinných situací,
 • k dokončení či prohloubení jejich vzdělání,
 • k budování schopnosti navazovat a udržet (prosperující) vztahy s vrstevníky,
 • ke smysluplnému trávení volného času a k realizaci vlastních nápadů za podpory pracovníků,
 • k předcházení či snižování rizik plynoucí ze životních situací, ze způsobu života či z rizikového chování,
 • k zajištění a udržení stálého zaměstnání a k rozvíjení oblasti finanční gramotnosti,
 • k aktivnímu a samostatnému řešení jejich nesnází, společným hledáním východisek a zvyšování sociální schopnosti a dovednosti.

Cíle naplňujeme prostřednictvím kontaktní práce, sociální pomoci a psychosociální podporou v kombinaci s volnočasovými aktivitami v bezpečném prostoru, který má jasně stanovená pravidla.

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM) – zásady poskytování služby

NÍZKOPRAHOVOST – znamená vstup bez peněz, bez průkazky, bez přihlášky, bez uvedení jména

DISKRÉTNOST – nevyžadujeme po uživatelích žádné osobní údaje

PŘÍSTUPNOST – službu může využít kdokoliv, pokud spadá do cílové skupiny a neporušuje základní pravidla služby

BEZPLATNOST – služby poskytujeme zdarma

DOBROVOLNOST – nevyžadujme registraci, členství, uživatel se nemusí zapojovat do dění služby, pokud sám nechce; vyžaduje ovšem pravidelný kontakt s pracovníkem (individuální plánování, ústní dohoda apod.)

LIDSKÁ DŮSTOJNOST – respektuje lidskou důstojnost a práva klienta. S uživatelem služby jednáme s respektem k jeho právům a soukromí, volíme individuální přístup a respektujeme jeho jedinečnost

BEZPEČNÝ PROSTOR – během poskytování služeb garantujeme uživatelům možnost vyjádřit svůj názor, chráníme je před diskriminací, předsudky, agresí apod. Podporuje vlastní aktivitu uživatelů do tvorby obsahu i formy služby

NZDM realizují službu tak, aby byla umožněna maximální přístupnost, a to ve snaze odstranit časové, prostorové, psychologické a finanční bariéry, které by bránily cílové skupině ve vstupu do prostoru zařízení či využití nabídky poskytovaných služeb.

 

Maximální okamžitá kapacita ambulantní formy služby:

25 osob

Pracovní doba ambulantní formy poskytování:

pondělí: 13:00 – 18:00

úterý: 13:00 – 18:00

středa: 13:00 – 18:00

čtvrtek: 13:00 – 18:00

pátek: 13:00 – 16:00

Dle programu:

=DÍLNY/ BESEDY/ SKUPINOVÁ PRÁCE/ RELAX DAY/ HUDBA/ FOTBÁLEK/ POČÍTAČ S INTERNETEM/ DESKOVKY/ VENKOVNÍ HRY/ TANEC =

Maximální okamžitá kapacita terénní formy služby:

10 osob

Pracovní doba terénní formy poskytování:

pondělí: 13:00 – 18:00

středa: 13:00 – 18:00

 

Otevírací doba prázdniny:

Letní prázdniny (červenec)

Ambulantní část: Provozní doba: PO – ČT – 10:30 – 19:00

                            Otevírací doba: PO – ČT- 13:00 – 19:00

                            PÁ – zavřeno pro uživatele (otevřeno pouze pro pomoc v krizi, individuální

                                    poradenství atd.), provozní doba 6:00 – 14:30 hod.

Terénní část: Otevírací doba: PO – 14:00 – 18:30

                                               ST – 14:00 – 18:30

 

Letní prázdniny (srpen)

Ambulantní část: Provozní doba: PO – ČT – 7:30 – 16:00

                            Otevírací doba: PO – ČT – 12:00 – 16:00

                             PÁ – zavřeno pro uživatele (otevřeno pouze pro pomoc v krizi, individuální

                                      poradenství atd.); provozní doba 6:00 – 14:30 hod.

Terénní část: Otevírací doba:  PO, ÚT, ST – 11:00 – 16:00

 

Naši donátoři v roce 2019

Statistical data collected by Statpress SEOlution (blogcraft).