Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /mnt/data/accounts/v/vrakbar/data/www/nzdm/wp-content/plugins/statpress-seolution/statpress.php on line 854

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /mnt/data/accounts/v/vrakbar/data/www/nzdm/wp-content/plugins/statpress-seolution/statpress.php on line 854

Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /mnt/data/accounts/v/vrakbar/data/www/nzdm/wp-content/plugins/statpress-seolution/statpress.php on line 854

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /mnt/data/accounts/v/vrakbar/data/www/nzdm/wp-content/plugins/statpress-seolution/statpress.php on line 854

Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /mnt/data/accounts/v/vrakbar/data/www/nzdm/wp-content/plugins/statpress-seolution/statpress.php on line 854

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /mnt/data/accounts/v/vrakbar/data/www/nzdm/wp-content/plugins/statpress-seolution/statpress.php on line 854

Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /mnt/data/accounts/v/vrakbar/data/www/nzdm/wp-content/plugins/statpress-seolution/statpress.php on line 854

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /mnt/data/accounts/v/vrakbar/data/www/nzdm/wp-content/plugins/statpress-seolution/statpress.php on line 854

Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /mnt/data/accounts/v/vrakbar/data/www/nzdm/wp-content/plugins/statpress-seolution/statpress.php on line 854

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /mnt/data/accounts/v/vrakbar/data/www/nzdm/wp-content/plugins/statpress-seolution/statpress.php on line 854

Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /mnt/data/accounts/v/vrakbar/data/www/nzdm/wp-content/plugins/statpress-seolution/statpress.php on line 854

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /mnt/data/accounts/v/vrakbar/data/www/nzdm/wp-content/plugins/statpress-seolution/statpress.php on line 854
O nás | Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vrakbar Jihlava

 

Oblastní Charita Jihlava

 

Poslání zařízení NZDM VRAKBAR JIHLAVA

NZDM Vrakbar Jihlava pomáhá mladým lidem orientovat se v jejich přirozeném prostředí a poskytuje bezpečný prostor k řešení jejich obtíží a seberealizaci. Vytváří podmínky k tomu, aby mladí lidé byli schopni a ochotni podílet se na řešení svých nesnází, životních situací a lépe se s nimi vyrovnávali.

Cílová skupina uživatelů služby:

Cílovou skupinou jsou mladí lidé ve věku 14 – 26 let pohybující se ve městě Jihlava, kteří zažívají nepříznivé situace a to zejména v těchto oblastech:

 • Rodina (nepříznivá finanční situace rodiny, chybějící rodič, nefunkční rodiny, útěky z domova atd.).
 • Škola (prospěchové problémy, zameškané hodiny, záškoláctví atd.).
 • Vrstevníci (hádky, šikana, strach z nepřijetí vrstevnickou skupinou, rizikové sexuální chování, agresivní chování atd.).
 • Volný čas (nedostatek informací o možnostech trávení volného času, finančních prostředků na volnočasové aktivity, omezená nabídka aktivit v lokalitě atd.).
 • Návykové látky/ chování (experimentování s návykovými a psychotropními látkami, drobná kriminální činnost – gamblerství, graffiti, krádeže, nezvládnutá agresivita atd.).
 • Práce/finance (nezaměstnanost, špatné hospodaření s financemi, atd.).
 • Sociální zdatnost (podpora v oblastech: úřady, PMS, soudy, lékaři atd.).

Služba je poskytována bez ohledu na rasu, původ, náboženské vyznání, barvu pleti, sexuální orientaci, společenské postavení atd.

Cílem programu

Cílem zařízení je poskytnout služby uživatelům prostřednictvím kontaktní práce, sociální pomoci a psychosociální podporou v kombinaci s volnočasovými aktivitami v bezpečném prostoru, který má jasně stanovená pravidla.

Dílčí cíle

 • Vytvářet prostředí, ve kterém se uživatelé služby pracovníkům svěřují se svými obtížemi a společně hledají řešení.
 • Podporovat uživatele služby k aktivnímu a samostatnému řešení jejich nesnází.
 • Snižovat zdravotní a sociální rizika vyplývající z konfliktních, společenských situací, způsobu života či rizikového chování, popřípadě těmto rizikům předcházet
 • Podporovat uživatele služby při zvyšování sociálních schopností a dovedností.
 • Poskytnout uživatelům služby prostor pro realizaci vlastních aktivit (koncerty, diskotéky, prezentace vlastní tvorby apod.) a trávení volného času.
 • Pomáhat uživatelům služby při lepší orientaci v jejich přirozeném prostředí.
 • Vést uživatele služby k dokončení či prohloubení jejich vzdělání (konkrétní pomoc při vypracovávání domácích úkolů, doučování, pomoc při výběru školy, rozhovory na téma studium).

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM)

realizují službu tak, aby byla umožněna maximální přístupnost, tedy ve snaze odstranit časové, prostorové, psychologické a finanční bariéry, které by bránily cílové skupině vstupu do prostoru zařízení či využití nabídky poskytovaných služeb:

 • NZDM podporuje vlastní aktivitu uživatelů při tvorbě obsahu i formy služby
 • zařízení vytváří prostředí, které je svým charakterem a umístěním blízké přirozenému prostředí cílové skupiny
 • pro omezení přístupu uživatele ke službě není důvodem pasivita či názorová odlišnost.
 • uživatel má možnost zůstat v anonymitě. Jakákoliv dokumentace obsahující osobní údaje uživatele musí být vedena s jeho souhlasem a s právem do ní nahlížet. Zařízení získává jen ty údaje uživatelů, které jsou stanoveny jako nezbytné pro poskytování odborných a kvalitních služeb
 • pro užívání služby není podmínkou členství ani jiná forma registrace ani pravidelná docházka do zařízení. Uživatelé mohou přicházet a odcházet v rámci otevírací doby zařízení podle svého uvážení. Uživatel není povinen zapojit se do připravených činností
 • služby sociálního charakteru jsou poskytovány bezplatně
 • finanční spoluúčast uživatel je možná při navazujících aktivitách (např. koncerty, víkendové pobyty)
 • provozní doba služby odpovídá potřebám uživatelů. Je otevřeno v době, kdy uživatel má podmínky přijít do zařízení (jak z hlediska dne, tak měsíce a roku). Zároveň je provozní doba služby stabilní a nedochází k jejím náhlým výpadkům
 • službu může využít kdokoliv z cílové skupiny bez omezení, pokud svým chováním a jednáním neomezuje a neohrožuje sám sebe, ostatní uživatele a návštěvníky, pracovníky či efektivitu služby

Maximální okamžitá kapacita ambulantní formy služby:

25 osob

Pracovní doba ambulantní formy poskytování:

pondělí: 13:00 – 18:00

úterý: 13:00 – 18:00

středa: 13:00 – 18:00

čtvrtek: 13:00 – 18:00

pátek: 13:00 – 16:00

Dle programu:

=DÍLNY/ BESEDY/ SKUPINOVÁ PRÁCE/ RELAX DAY/ HUDBA/ FOTBÁLEK/ POČÍTAČ S INTERNETEM/ DESKOVKY/ VENKOVNÍ HRY/ TANEC =

Maximální okamžitá kapacita terénní formy služby:

10 osob

Pracovní doba terénní formy poskytování:

pondělí: 13:00 – 16:30

středa: 14:00 – 18:00

 

Otevírací doba prázdniny:

Letní prázdniny (červenec)

Ambulantní část: Provozní doba: PO – ČT – 10:30 – 19:00

                            Otevírací doba: PO – ČT- 13:00 – 19:00

                            PÁ – zavřeno pro uživatele (otevřeno pouze pro pomoc v krizi, individuální

                                    poradenství atd.), provozní doba 6:00 – 14:30 hod.

Terénní část: Otevírací doba: PO – 14:00 – 18:30

                                               ST – 14:00 – 18:30

 

Letní prázdniny (srpen)

Ambulantní část: Provozní doba: PO – ČT – 7:30 – 16:00

                            Otevírací doba: PO – ČT – 12:00 – 16:00

                             PÁ – zavřeno pro uživatele (otevřeno pouze pro pomoc v krizi, individuální

                                      poradenství atd.); provozní doba 6:00 – 14:30 hod.

Terénní část: Otevírací doba:  PO, ÚT, ST – 11:00 – 16:00

 

Naši donátoři v roce 2019

Statistical data collected by Statpress SEOlution (blogcraft).